ΠΛΑΚΑ διπλωματική εργασία Έρευνα – Δημιουργία – Δράση: ένας χώρος για τη μουσική στην Πλάκα
Η Πλάκα αποτελεί ένα τμήμα της πόλης σημαντικά διαφοροποιημένο από τα υπόλοιπα, τόσο εξαιτίας της ιστορίας όσο και του πολεοδομικού ιστού και της αρχιτεκτονικής της. Το οικόπεδο μελέτης βρίσκεται στην Άνω Πλάκα. Αποτελείται από δυο κτίρια της περιόδου 1925-1945, σε κατάσταση ερείπωσης: ένα νεοκλασικού ρυθμού διώροφο κτίσμα και ένα κτίριο ίσως δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής. Η πρόταση περιλαμβάνει την αποκατάσταση και την επανάχρησης των υπαρχόντων αυτών κτιρίων και του υπαίθριου μεταξύ τους χώρου, καθώς και την ανάπλαση του υπαίθριου χώρου έναντι του οικοπέδου στην οδό Τριπόδων. Οι χρήσεις που προτείνονται σχετίζονται με τη μουσική, με χώρους έρευνας, δημιουργίας και δράσης, ανοιχτούς στο κοινό, σε σύνδεση μεταξύ τους αλλά και με την υπόλοιπη περιοχή μέσω ενός ζωντανού υπαίθριου χώρου. Δεδομένης της λειτουργίας που εντάσσεται στο οικόπεδο, η περίφραξη αφαιρείται ώστε να τονίζεται ο δημόσιος χαρακτήρας του. Η κύρια κίνηση στο οικόπεδο γίνεται απότομα και με εγκάρσιο τρόπο, χαρακτηριστικό της περιοχής και της σχέσης της με την Ακρόπολη, η οποία διακόπτεται από τον κεντρικό υπαίθριο χώρο-πλατεία του οικοπέδου. Όσον αφορά τα κτιριακά κελύφη, οι πρώτες συνθετικές ιδέες έχουν ως σημείο εκκίνησης τις μορφές των υπαρχόντων κτιρίων, όπως αυτές προκύπτουν μετά την αφαίρεση των αλλοιωμένων μερών τους. Έτσι, διατηρούνται μόνο τα λίθινα στοιχεία που δεν έχουν υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και δημιουργούνται νέες κατασκευές, που επιδιώκεται να μην προσβάλουν αισθητικά αλλά και στατικά τις υπάρχουσες. Στο νεοκλασσικό κτίριο προτείνεται η ένταξη μιας νέας κατασκευής, εντός των τοίχων αλλά σε απόσταση από τους λίθινους τοίχους, στατικά ανεξάρτητης και με δικό της κέλυφος. Η νέα αυτή κατασκευή προστατεύει και προστατεύεται, εξασφαλίζει τη στατική επάρκεια των τοίχων, ενώ αυτοί οι ίδιοι του προσφέρουν ηλιοπροστασία.
Η πορεία του χώρου ενημέρωσης αναπτύσσεται γραμμικά διατρυπώντας το υπάρχον κτίριο και καταλήγωντας σε ένα μικρό χώρο περιοδικών εκθέσεων. Με δεδομένο ότι στο κτιριολογικό πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται η μια μουσική σκηνή και ότι ο χώρος της απαιτεί μεγαλύτερο ενιαίο όγκο σε σχέση με αυτόν που προσφέρουν τα υπάρχοντα κτίρια, δημιουργείται ένας νέος υπόσκαφος χώρος, εκμεταλλευόμενος την διαφορά στάθμης, ώστε να μην αλλοιώσει σημαντικά τον υπαίθριο χώρο του οικοπέδου και να μην προσβάλει την κλίμακα της περιοχής. Το δώμα του είναι συνεπίπεδο με την οδό Τριπόδων και έτσι δρά παράλληλα ως διεύρυνσή της, ενώ η σύνδεσή του με την κεντρική πλατεία γίνεται με κερκίδες. Στις επεμβάσεις χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα υλικά, διακριτά από αυτά των υπαρχόντων κτιρίων, που εναλλάσσονται σε σχέση με τις λειτουργίες των χώρων που στεγάζουν. κατάσταση: διπλωματική εργασία - ΕΜΠ
επιφάνεια: 1.954 μ² τοποθεσία: Πλάκα, Αθήνα ομάδα: Μαριέττα Βαρνάβα, Νότα Γεωργέλου
έτος: 2008
Copyright © 2014 μ. architects. All Rights Reserved