ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ - δημόσιος χώρος αρχιτεκτονική τοπίου

έργα

EL EN Στόχος της μελέτης είναι η δημιουργία ενός ελεύθερου δημόσιου χώρου, ο οποίος θα αποτελέσει ένα ενιαίο λειτουργικό-μορφολογικό σύνολο, οργανικά ενταγμένο στον αστικό ιστό. Ο σχεδιασμός ενός αστικού πάρκου - πόλου έλξης για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, που θα καλύπτει τις ανάγκες τόσο της Βαλκανικής πλατείας, όσο και των κατοίκων της περιοχής για χώρους αναψυχής, πρασίνου, περιπάτου και ποδηλάτου. Εντός του αστικού πάρκου ομαδοποιούνται οι ζητούμενες λειτουργίες σε 3 ενότητες:
α. θέατρο – γήπεδο – πλατεία - έκθεση
β. περιβαλλοντική εκπαίδευση - παιδική χαρά - κτήριο ΚΑΠΗ-ΚΗΦΗ - αναψυκτήριο
γ. υπόγεια και υπέργεια στάθμευση. Παράλληλα με την οργάνωση των χρήσεων εντός περιοχής επέμβασης, μελετάται και η συγκοινωνιολογική σύνδεσή της με την ευρύτερη περιοχή του δήμου, μέσω παρεμβάσεων όπως η ιεράρχηση του οδικού δικτύου, η αναβάθμιση της υφιστάμενης δημοτικής συγκοινωνίας και η ανάπτυξη δικτύου πεζοδρόμων-ποδηλατοδρόμων. Επιδιώκεται, μια κοινή σχεδιαστική αντιμετώπιση του αστικού πάρκου, τόσο στις γενικές χαράξεις του, όσο και στη μορφολογία των επιμέρους κατασκευών: το καμπύλο σχήμα του θεάτρου συνδυάζεται με αξονικές χαράξεις που το συνδέουν με τις επιμέρους λειτουργίες, ενώ τα "καμπυλωμένα" μοτίβα των κατασκευαστικών λεπτομερειών συναντώνται τόσο στη μορφή των εκθεσιακών περιπτέρων, όσο και του αστικού εξοπλισμού. Επιπλέον, η πρόταση ακολουθεί τις βασικές αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού. Λαμβάνονται υπόψη τα κλιματολογικά δεδομένα της περιοχής και προτείνονται κατάλληλα είδη φυτεύσεων σε μελετημένες θέσεις, χρησιμοποιούνται φυσικά υλικά εδαφοκαλύψεων και χωροθετούνται στοιχεία σκίασης, όπου αυτά κρίνονται απαραίτητα. κατάσταση: αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών
επιφάνεια: 253.500 μ²
τοποθεσία: Νεάπολη Συκεών - Θεσσαλονίκη ομάδα: Μαριέττα Βαρνάβα, Μένη Γεντίμη, Χλόη Σαϊτα, Σοφία Ψαλτάκου, Δημήτρης Πέττας, Θανάσης Τσιάνος έτος: 2012
Copyright © 2014 μ. architects. All Rights Reserved