Α.Σ.Κ.Τ. διπλωματική εργασία Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών
Ο επανασχεδιασμός του κτιριακού συγκροτήματος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών στην οδό Πειραιώς, είχε σαν σκοπό τη δημιουργία μιας σχολής που θα ευνοεί τη διαπλοκή των διαφορετικών μέσων και γνωστικών αντικειμένων, τόσο στη διδαχή όσο στην παραγωγή και την έκθεση της τέχνης, τη διαμόρφωση ενός ελεύθερου, δημόσιου, ανοιχτού χώρου, όπου θα καθίσταται δυνατή η αμοιβαία συνδιαλλαγή του αστικού με το ακαδημαϊκό και την απόδοση μιας νέας ταυτότητας στη σχολή μέσω της διαχείρισης της ιστορίας και του βιομηχανικού παρελθόντος των κτηρίων της και της σύζευξης των μορφολογικών και κατασκευαστικών ετεροτήτων. Για την επίτευξη των παραπάνω, αποφασίστηκαν κατά το σχεδιασμό μία σειρά επεμβάσεων: • Αφαίρεση κτιριακής μάζας & σχεδιασμός συνδετήριων χαράξεων.
• Διάρρηξη του μετώπου στην Πειραιώς και ενεργοποίηση του υπαίθριου χώρου. Διείσδυση της πόλης στη σχολή και αντίστροφα αμοιβαία συνδιαλλαγή του αστικού με το ακαδημαϊκό.
• Διάκριση μεταξύ του ελεύθερου, ανοιχτού δημόσιου χώρου και του προστατευμένου χώρου της σχολής. • Καθορισμός ορίων - φιλτράρισμα λειτουργιών και κινήσεων . Η στρέψη του καννάβου του κτηριακού συνόλου καθοδηγεί την σταδιακή μετάβαση από το “δημόσιο” αστικό, στο “ιδιωτικό” ακαδημαϊκό. Επαναλαμβάνεται στο εσωτερικό του κτιριακού συνόλου διαμορφώνοντας ευέλικτους μεταβλητούς χώρους εργασίας και έκθεσης, που αρθρώνονται ανεξάρτητα από τον κατασκευαστικό κάνναβο παραβιάζοντας την ορθοκανονική διάταξη των χώρων. Οι εκπαιδευτικές λειτουργίες κατανεμήθηκαν σε 2 πόλους, στη νότια και στη βόρια πλευρά του οικοπέδου οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μίας συνδετήριας κίνησης - ιμάντα. Επιλέχτηκε ένα ανεξάρτητο κατασκευαστικό σύστημα που ελίσσεται ελεύθερα ανάμεσα στον κάνναβο του υπάρχοντα φέροντα οργανισμού, διαμορφώνοντας μικρότερους χώρους - θύλακες. Δημιουργήθηκαν έτσι τα εργαστήρια - εκθετήρια, ευέλικτοι χώροι ελεύθερης εργασίας και έκθεσης στο ανατολικό τμήμα, ευνοώντας την αυτοσχέδια έκθεση του έργου τέχνης μέσα στα πλαίσια και το χρόνο παραγωγής του, με ένα χαρακτήρα αυτόβουλου, εφήμερου στησίματος που συνεχώς ανανεώνεται και εξελίσσεται. Οι χώροι αυτοί αποτελούν τη βασική εκπαιδευτική μονάδα της σχολής. Μέσα στο εργαστήρι αρθρώνονται ελεύθερα οι προσωπικοί χώροι εργασίας του κάθε φοιτητή, χώροι κυψέλες, διαφορετικού μεγέθους και σχήματος, ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε έργου. Οι κοινόχρηστες, έξω-εκπαιδευτικές λειτουργίες συγκεντρώθηκαν δυτικά σε σχέση γειτνίασης με τον άξονα της Πειραιώς, "ανοίγοντας" τη σχολή στην πόλη, δημιουργώντας μία δημόσια πλατεία. Το νεοκλασικής ρυθμολογίας σύνολο καθόρισε την όψη επί της Πειραιώς και ο "τοίχος" χρησιμοποιήθηκε σαν ένα είδος φίλτρου, που ελέγχει τη διείσδυση των αστικών λειτουργιών. κατάσταση: διπλωματική εργασία - ΕΜΠ
επιφάνεια: 24.523 μ² τοποθεσία: Αθήνα ομάδα: Μένη Γεντίμη, Καβαλλάρη Ελένη, Τσουντάνη Αμαλία
έτος: 2008
Copyright © 2014 μ. architects. All Rights Reserved